Tài liệu kỹ thuật

# Sản phẩm Xem Tải về
TỤ BÙ HẠ THẾ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ
1 SAMWHA
2 SHIZUKI
3 MIKRO
4 DUCATI
5 ENERLUX
6 EPCOS
7 SINO
8 NUiNTEK
9 BỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCB, MCCB, ACB, CONTACTOR
10 LS (Bảng Giá Thiết bị điện LS Áp dụng từ 20-04-2019)
11 MITSUBISHI (Áp dụng từ 01-05-2017)
12 HYUNDAI (áp dụng 20-08-2018)
13 SCHNEIDER
14 SHIHLIN (Áp dụng từ 15-08-2018)
15 TECO
16 FUJI
17 HITACHI
THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS, MTS, UPS
18 SOCOMEC (áp dụng từ 01-11-2015)
19 OSEMCO (Áp dụng từ 01-01-2017)
20 VINAKIP
THIẾT BỊ RELAY CHO TỦ BẢNG ĐIỆN
21 RELAY MIKRO
22 SELEC
23 IDEC (Áp dụng T1-2018)
24 SUNGHO (Giá mới áp dụng từ 01-06-2017)
25 BẢNG GIÁ TAIWAN METER
26 DELAB
27 BIẾN DÒNG VUÔNG NEWTEK-INDIA
28 RELAY SAMWHA (SCHNEIDER) - TANGEN-KOREA
29 MUNHEAN
30 RELAY BROYCE - ANH QUỐC
DÂY CÁP ĐIỆN VÀ THANH ĐỒNG
31 CADIVI
32 DAPHACO - LION
33 BUSBAR ĐỒNG THANH CÁI
CÔNG TẮC, Ổ CẮM, ỐNG LUỒN DÂY
34 PANASONIC (Bảng Giá Panasonic T10-2019)
35 SCHNEIDER(CLIPSAL)
36 SINO-VANLOOK
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
37 DUHAL (Giá T05-2019)
38 PARAGON
VỎ TỦ ĐIỆN - Ổ KHÓA TỦ ĐIỆN - MÁNG NHỰA LỔ
39 TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG SINO
40 MÁNG NHỰA TRẮNG CHỐNG CHÁY CHO TỦ ĐIỆN
41 MÁNG NHỰA TỦ ĐIỆN RCCN
42 Ổ KHÓA TỦ ĐIỆN HENGZHU-HAITAN